Tuần lễ Cấp cao Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 diễn từ ngày 05/11/2017 đến ngày 11/11/2017, công tác bảo đảm an ninh trật tự được Bộ Công an đặt lên hàng đầu. Ngoài các lực lượng của Bộ Công an, các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng được huy động tổng lực, triển khai phương án để bảo vệ, trong đó Tập Đoàn Bảo Vệ - Vệ Sĩ Long Hải được chọn là đơn vị chính cung ứng dịch vụ bảo vệ (an ninh) cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) Đà Nẵng.

Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Bảo Vệ - Vệ Sĩ Long Hải cho biết, Tập Đoàn Bảo Vệ - Vệ Sĩ Long Hải được phân công phối hợp với các lực lượng công an, lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng bảo vệ an ninh cho Hội Nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) từ ngày 05/11/2017 đến ngày 11/11/2017 tại sự kiện cũng như nơi lưu trú của các đoàn, các lãnh đạo cấp cao 21 nền kinh tế tại các địa bàn.

Xác định được tầm quan trọng như vậy nên thời gian qua, Tập Đoàn Bảo Vệ - Vệ Sĩ Long Hải đã xây dựng phương án và triển khai đến các lực lượng bảo vệ. Trước, trong thời gian diễn ra sự kiện, Ban Giám Đốc cùng các cán bộ chủ chốt của lực lượng bảo vệ được phân công đứng điểm để chỉ đạo, phối hợp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho các điểm. Trong thời gian diễn ra các sự kiện, Ban Giám Đốc của Tập Đoàn Bảo Vệ - Vệ Sĩ Long Hải sẽ huy động tối đa lực lượng và phương tiện, công cụ hỗ trợ chuyên dụng, chó nghiệp vụ để làm nhiệm vụ bảo vệ các sự kiện bảo đảm kiểm soát chặt chẽ.

Để góp phần bảo vệ thành công Tuần lễ Cấp cao Hội Nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017, Ban lãnh đạo Tập Đoàn Bảo Vệ - Vệ Sĩ Long Hải cũng đã phối hợp với lực lượng công an, lực lượng vũ trang phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mỗi người dân ở khu vực diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) thấy được bản thân mình cũng là một đại sứ “người chủ nhà”, một đại sứ quảng bá hình ảnh thành phố thân thiện đến với bạn bè quốc tế; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tham gia tích cực cùng lực lượng Biên phòng, Công an, lực lượng vũ trang, Tập Đoàn Bảo Vệ - Vệ Sĩ Long Hải … trong việc bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, góp phần vào công tác tổ chức Tuần lễ Cấp cao Hội Nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Bảo Vệ - Vệ Sĩ Long Hải cũng cho biết thêm, ngoài việc triển khai phương án bảo vệ, Tập Đoàn Bảo Vệ - Vệ Sĩ Long Hải đặt công tác phòng ngừa tội phạm lên hàng đầu. Bởi lẽ, theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao (APEC), không để xảy ra một sơ suất nhỏ nào, đặc biệt về công tác an ninh trật tự, an ninh chính trị, an toàn giao thông.

Từ nay đến khi diễn ra Tuần lễ Cấp cao Hội Nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017, công tác bảo vệ an ninh được triển khai thường xuyên, liên tục. “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để cùng các lực lượng Công an, lực lượng vũ trang… bảo vệ vững chắc Tuần lễ Cấp cao Hội Nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017, qua đó giữ hình ảnh thành phố Đà Nẵng thân thiện, an bình trong mắt bạn bè du khách quốc tế”.

 

Tin tức & Sự kiện khác