Tại Long Hải Securitas, chúng tôi đang thực hiện quả trình chuyển đổi bằng cách đưa ra 4 tiêu chí: mối quan hệ khách hàng sâu sắc hơn, đi đầu trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ, đổi mới và hiệu quả, trao quyền đam mê và tự hào cho mọi người.

Tham vọng của chúng tôi là trở thành một nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ hoàn hảo

Long Hải Securitas tại Việt Nam là công ty có bề dày hoạt động 27 năm, có kiến thức đi đầu trong lĩnh vực bảo vệ. Định hướng của chúng tôi là các giải pháp bảo vệ tích hợp công nghệ. Các hạng mục cung cấp dịch vụ chính là bảo vệ chuyên biệt, dịch vụ an ninh di động, giám sát, giải pháp kỹ thuật, và dịch vụ phân tích và tư vấn an ninh. Từ các yêu cầu của khách hàng, chúng tôi tùy chỉnh và đưa ra các giải pháp phù hợp nhất, hiệu quả nhất và có lợi nhất cho khách hàng. 

Chuyên môn toàn cầu, sự hiện diện tại địa phương và các giải pháp phù hợp

Tại Long Hải Securitas, chúng tôi luôn định hướng việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong tương lai là sự sống còn của doanh nghiệp. Chính vì vậy, thông qua sự hiện diện mạnh mẽ trên toàn cầu, khả năng đáp ứng theo văn hóa và pháp luật từng địa phương cộng với các giải pháp phù hợp, chúng tôi đem đến cho khách hàng nét cơ bản của sáu dịch vụ bảo vệ mà chúng tôi cung cấp.