Bảng giá dịch vụ

DỊCH VỤ BẢO VỆ MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH

DỊCH VỤ BẢO VỆ MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH

Thời gian làm việc: Bảo vệ 24h/ngày, 07 ngày/ tuần, 365 ngày/ năm, không phân biệt ngày nghỉ theo Luật lao động.

DỊCH VỤ BẢO VỆ TỔ CHỨC SỰ KIỆN (EVENT)

DỊCH VỤ BẢO VỆ TỔ CHỨC SỰ KIỆN (EVENT)

Đối tượng phục vụ bảo vệ: Tổ chức hội nghị.- Khai Trương.- Lễ hội.- Triển lãm.- Biểu diễn văn hóa nghệ thuật

DỊCH VỤ BẢO VỆ MỤC TIÊU DI ĐỘNG

DỊCH VỤ BẢO VỆ MỤC TIÊU DI ĐỘNG

Đối tượng phục vụ: Yếu Nhân, VIP, Áp tải tiền, vàng, hàng hóa.

0902 247 247