A. Hình thức thanh toán

- Bên A thanh toán cho Bên B 100% phí dịch vụ bảo vệ từ ngày 01 đến ngày 03 hàng tháng sau khi Bên A nhận được đủ bộ hồ sơ thanh toán theo quy định từ Bên B.

- Hồ sơ thanh toán:

  • Giấy đề nghị thanh toán.
  • Hoá đơn giá trị gia tăng (VAT), (Hóa đơn điện tử gửi qua Email).

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc Tiền mặt.

B. Hình thức cung ứng

Tại các mục tiêu công ty có khả năng thực hiện dịch vụ, công ty sẽ cung cấp dịch vụ cho Quí Khách hàng tại địa điểm khách hàng đăng ký, yêu cầu (Dựa theo hợp đồng).