Thông báo tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Công ty Bảo Vệ - Vệ Sĩ LONG HẢI - LONG HAI GROUP thông báo qui trình tuyển dụng Nhân viên như sau:

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Công ty Bảo Vệ - Vệ Sĩ LONG HẢI thông báo tuyển dụng Nhân viên bảo vệ, kế toán, giám đốc kinh doanh

0902 247 247
×
Yêu cầu tư vấn

Trần TuấnĐồng Nai vừa đăng ký dịch vụ "Bảo vệ tổ chức sự kiện" khoảng 5 phút trước.