Thông báo tuyển dụng

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Tập đoàn Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ LONG HẢI - LONG HAI GROUP thông báo qui trình tuyển dụng Nhân viên như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tập Đoàn Dịch vụ Bảo Vệ - Vệ sĩ LONG HẢI  thông báo tuyển dụng Nhân viên bảo vệ, kế toán, giám đốc kinh doanh

0902 247 247