Đào tạo

Kỹ năng giao tiếp ứng xử của nhân viên Bảo vệ - Vệ sĩ Long Hải

Kỹ năng giao tiếp ứng xử của nhân viên Bảo vệ - Vệ sĩ Long Hải

Người bảo vệ vệ sĩ chuyên nghiệp ngày nay không những chỉ cần có nghiệp vụ cao mà còn cần phải có sự hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống như: pháp luật, ngoại ngữ, võ thuật, tin học vv…, có thể lực cường tráng, có đạo đức trong sáng và có cách quan hệ giao tiếp ứng xử cao đẹp

Huấn luyện Phòng Cháy Chữa Cháy & Cứu Nạn Cứu Hộ

Huấn luyện Phòng Cháy Chữa Cháy & Cứu Nạn Cứu Hộ

Cháy nổ là một trong những tình trạng có thể xảy ra tại các mục tiêu bảo vệ, chính lẽ đó kỷ năng xử lý tình huống là một trong những nghiệp vụ cần thiết mà mỗi công ty bảo vệ cần phải trang bị cho nhân viên của mình. Công ty dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Long Hải cung cấp kiến thức Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy

Huấn luyện & Đào tạo Bảo vệ - Vệ sĩ chuyên nghiệp

Huấn luyện & Đào tạo Bảo vệ - Vệ sĩ chuyên nghiệp

 

Công ty dịch vụ Bảo Vệ - Vệ Sĩ Long Hải giúp cho các đơn vị có cơ hội chuẩn hóa đội ngũ bảo vệ tại đơn vị mình theo quy định của pháp luật thông qua việc các đơn vị tổ chức cho nhân viên bảo vệ tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ do Công Ty chúng tôi liên kết đào tạo với các đơn vị có thẩm quyền thuộc Bộ Công An huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp do trường Đại học An ninh đào tạo.

Huấn luyện võ thuật

Huấn luyện võ thuật

Nhằm nâng cao nghiệp vụ và rèn luyện sức khỏe để phục vụ tốt công tác bảo vệ tài sản của Quý khách hàng.  Công ty bảo vệ - vệ sĩ Long Hải luôn coi trọng yếu tố huấn luyện võ thuật tự vệ và chiến đấu.

0902 247 247