Tổ chức sự kiện

Tổng Công ty Dịch Vụ Bảo Vệ Securitas LONG HẢI là công ty chuyên nghiệp về tổ chức sự kiện, xây dựng và phát triển thương hiệu phối hợp kênh truyền thông và các phương tiện truyền thông.

Chúng tôi cung cấp một dịch vụ toàn diện về tổ chức sự kiện, xây dựng và phát triển thương hiệu từ việc nghiên cứu, phân tích xu hướng, lập chiến lược định vị, chiến lược khác biệt, sáng tạo tên thương hiệu, logo, thiết kế, sáng tạo sự kiện và thực hiện các chương trình truyền thông thương hiệu.

Chúng tôi luông đáp ứng được những yêu cầu công nghệ, kỹ thuật mới nhất, làm thỏa mãn mọi yêu cầu khó tính nhất của khách hàng. Với phương châm "Sáng tạo không giới hạn" Chúng tôi sẵn sàng tao ra sự đột phá về phong cách trong tổ chức sự kiện chyên nghiệp: Uy tín chất lượng dịch vụ là tiêu chí quan trọng nhất trong sản phẩm của chúng tôi.

Tổ chức sự kiện

Dịch vụ bảo vệ của công ty Bảo vệ - vệ sĩ Long Hải là dịch vụ cung cấp Vệ sĩ đáng tin cậy, khách hàng có nhu cầu cần được bảo vệ an toàn sẽ được vệ sĩ của chúng tôi tháp tùng theo yêu cầu, lộ trình, các phương án bảo vệ được nghiên cứu kỹ lưỡng từ phòng nghiệp vụ của công ty chúng tôi, với phương châm phòng ngừa từ trước, ngăn chặn từ xa. Khách hàng sẽ an tâm khi được đảm bảo an ninh tuyệt đối bởi những vệ sĩ Bảo vệ chuyên nghiệp Long Hải.