Chi tiết

Tập đoàn dịch vụ bảo vệ - Vệ sĩ Long Hải triển khai công tác bảo vệ Tổng lãnh sự quán nhà nước Cô.Oét